Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

Mahonia - Μαχόνια

Specie: Mahonia aquifolium.
The idea for this post, him I was lented by oldest post Dot!
With the hazel this month is bloomed and the Mahonia. And the two help in the maintenance and our growth apiary.
Family: Berberidaceae. Specie: Mahonia aquifolium.
H Mahonia belongs in team thicket similarly roughly barberry, as we see from his leaves. They have small yellow flowers, which they smell splendidly. Him visit the bees for the pollen and the nectar from December up to February, which is also their duration of blossoming. In Greece we have as decorative installations such bushes in certain courtyards. It is multiplied with seeds.
Την ιδέα για αυτό το post, την δανείστηκα από πιο παλιό post της dot !
Μαζί με την φουντουκιά αυτόν τον μήνα είναι ανθισμένη και η Μαχόνια. Και τα δυο βοηθούν στην συντήρηση και την ανάπτυξη των μελισσιών μας.
Προέλευση: Η δυτική Βόρεια Αμερική, Η Mahonia ανήκει σε ομάδα θάμνων όμοια περίπου των πουρναριών, όπως βλέπουμε από τα φύλλα του. Έχουν μικρά κίτρινα λουλούδια, τα οποία μυρίζουν υπέροχα. Τα επισκέπτονται οι μέλισσες για τη γύρη και το νέκταρ από το Δεκέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο, το οποίο είναι επίσης η διάρκεια άνθησής τους. Στην Ελλάδα έχουμε ως διακοσμητικές εγκαταστάσεις τέτοιους θάμνους σε ορισμένα προαύλια. Πολλαπλασιάζεται με σπόρους.

4 σχόλια:

dot είπε...

I will be watching my plant to see those yellow flowers.

Michele (Rocky Mtn.Girl) είπε...

I did not know this about this wonderful plant. Thank you. I learned something new. Very good information.

Old Wom Tigley είπε...

arh! Yes I remember Dots Post and this prickly leaved plant.. now I know even more about it.

Lilli & Nevada είπε...

Very nice post about the plant, I am wondering what the sweetness of the plant smells like