Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Spring rains - Ανοιξιάτικες βροχές

-Sudden spring rains and the photographic machines in action!
-Ξαφνικές ανοιξιάτικες βροχές και οι φωτογραφικές μηχανές σε δράση!

Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

To the west - Προς την δύση

-The road of return
-Η οδός της επιστροφής

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Sunset and stamens - Ηλιοβασίλεμα και στήμονες

-I continuously find itself in the nature and feel the beauty of life even in very small things around me.
As the one that happens in the photograph.
The last beams of sunset they are lost in between stamens!

-Ευρίσκομαι συνεχώς στην φύση και νοιώθω την ομορφιά της ζωής ακόμη και σε πολύ μικρά πράγματα γύρω μου.
Όπως αυτό που συμβαίνει στην φωτογραφία.
Οι τελευταίες ακτίνες του ηλιοβασιλέματος να χάνονται ανάμεσα στους στήμονες!

Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Proud flight - Υπερήφανη πτήση

-Buteo buteo
-A really beautiful spectacle is created in the sky when these beautifully predatory creatures, are found in the season of copulation!

-Ένα πραγματικά όμορφο θέαμα δημιουργείται στον ουρανό όταν αυτά τα όμορφα αρπακτικά πλάσματα, ευρίσκονται στην εποχή του ζευγαρώματος !

Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

Fraternal collaboration - Αδελφική συνεργασία

-Collaboration for the collection of sweetest substance in our planet
-Συνεργασία για την συλλογή της πιο γλυκιάς ουσίας στον πλανήτη μας

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

Heat days - Ζεστές ημέρες

-Began the heat, the thermometer touched upon the 33 degrees of Celsius.
At an early date we will want behind these days of winter
!
-Άρχισαν οι ζέστες, το θερμόμετρο άγγιξε τους 33 βαθμούς Κελσίου.
Σύντομα θα θέλουμε πίσω αυτές τις ημέρες του χειμώνα!

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

For the Mothers Day - Για την γιορτή της Μητέρας

-The big tiredness did not allow me to place this photograph the Mothers Day.
I place today him with my hottest wishes for the ALL MOTHERS of world!
-Η μεγάλη κούραση δεν μου επέτρεψε να τοποθετήσω αυτήν την φωτογραφία την Ημέρα της Μητέρας.
Την τοποθετώ σήμερα με τις πιο θερμές ευχές μου για ΟΛΕΣ τις ΜΗΤΕΡΕΣ του κόσμου!

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

On flower almond tree - Πάνω σε άνθος αμυγδαλιάς

-Pink nuances and other!
-Ροζ αποχρώσεις και άλλες!

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Sudden meeting - Ξαφνική συνάντηση

-Splendid characteristics with colours beautiful and eyes that welcome you!
-Υπέροχα χαρακτηριστικά με χρώματα ωραία και μάτια που σε καλωσορίζουν!

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

The economic crisis - Η οικονομική κρίση

-With background Aegean Sea!
-Με φόντο το Αιγαίο Πέλαγος!

Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

Lily - Ανεμώνη

-Anemone coronaria
-I give to you him, with the wish, to pass one beautiful Weekend.
-Σας την χαρίζω, με την ευχή, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

1st May - 1η Μαη

-The flowers celebrate ...(a bloomed heart, Loggos -Edessa)
In the depth right, appear the waterfall, in canter ancient!
-Πρωτομαγιά τα λούλουδα γιορτάζουν...(Μια ανθισμένη καρδιά στον Λόγγο στην Έδεσα)
Στο βάθος δεξιά φαίνεται ο καταρράκτης και στην μέση τα αρχαία!