Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

Sky Watch Friday #4 – Sky in the... river - Ουρανός στο …ποτάμι

From error or he nastiness of my remarks?
The current subject represents my mental disposal the moment that I place post. This happens because somebody activated at error the `' warning of inadequate content `'. Wants I believe that it is at error and no that it became from nastiness! I am in sadness because from the first moment where it happened this, I still sent e-mail in the Bloger and they raise the warning. I believe that my posts and general comments and my photographs of are not inadequate content, do not have something that it can bother somebody from the visitors, never has not been turned against no one.
I do not know what can happen and I want to believe that it is accidental make!
Have all of you, a nice Weekend.
Από λάθος ή κακοήθεια ;
Το σημερινό θέμα αντιπροσωπεύει την ψυχική μου διάθεση την στιγμή που τοποθετώ το post.Αυτό συμβαίνει διότι κάποιος ενεργοποίησε κατά λάθος την ‘’ προειδοποίηση ακατάλληλου περιεχομένου ‘’. Θέλω να πιστεύω πως είναι κατά λάθος και όχι ότι έγινε απο κακοήθεια! Είμαι σε θλίψη διότι από την πρώτη στιγμή που συνέβη αυτό, έστειλα e-mail στο Bloger και ακόμη να άρουν την προειδοποίηση.Νομίζω πως τα posts και γενικά τα σχόλια μου και οι φωτογραφίες μου Δεν είναι ακατάλληλου περιεχομένου, δεν έχουν κάτι που μπορεί να ενόχλησε κάποιον από τους επισκέπτες, δεν έχω ποτέ στραφεί εναντίον κανενός.
Δεν γνωρίζω τι μπορεί να συμβαίνει και θέλω να πιστεύω πως είναι τυχαίο γεγονός!
Να έχετε όλοι σας, ένα καλό Σαββατοκύριακο.

33 σχόλια:

quintarantino είπε...

a very nice skywatch... you are a man of many blogs, my friend. and all with nice photos.

dot είπε...

Your pictures are great and I continue to visit you. Your address on Mr. Linky is not working so I'm going to delete it then add you back.

Sandy Carlson είπε...

This is a wonderful shot. I really do like the patterns the reflections create.

Blogger has been acting very strangely for many bloggers, including myself. Strange things happen. I too receive this warning when I visit your blog. The first time I saw it, I laughed out loud because it was ridiculous. I hope Blogger catches up with you and makes it right.

isabel c. είπε...

a beautiful postcard :)

DeeMom είπε...

Exceptional picture.

Hope the blogger thing get straightened out SOON

Andrea είπε...

Nice sky watch picture.

I am sorry this has happened to your blog. I have never seen anything wrong with your blog. I always enjoy coming to visit you. I was shocked when I got this warning. Maybe it will get cleared up soon. There is a lot of ugly comments being made lately and I have had to report a few.

Andrée είπε...

I clicked anyhow because I've been here before. If there is anything I can do to help you with Blogger, let me know. This is a gorgeous photo and I hope you have a wonderful, peaceful weekend. My Sky Watch is here. Thank you.

Lilli & Nevada είπε...

Very nice photo and i too have not found anything wrong on your blog so i hope that all gets worked out.

Annie είπε...

This is a very pretty scene, Kostas. Thank you for your photo.

You were surprised that I saw the oppossum at my back door and did not scream like many women might. I was too curious.

Ida είπε...

A beautiful refelection! Lovely. :)

Garden Angel είπε...

Lovely photo! Peaceful and quiet..
Have a nice weekend:)

Daniel J Santos είπε...

Beautiful image, excellent.

I am sorry this has happened to your blog.

Hyde DP είπε...

I hope you are able to get this blockage removed as there is certainly nothing objectionable here.

Old Wom Tigley είπε...

Hello Kostas
Try this:

No. 1 At the top right of your blog page click on CUSTOMISE.
No. 2 Go to SETTINGS.
No. 3 Go to BASIC.
No. 4 Go to the 7th option down.
ADULT CONTENT... chane back to 'NO'
I hope you can read this.. if not is any one able to translate this for KOstas?

That should sort out the problem... I hope it dose. It might have been a mistake or a fault. Do not let it upset you..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

gaz είπε...

great shot dude.
the only thing objectional about this blog is that the photos are better than mine

imac είπε...

Great sky watch photo and colours.
I too got the warning, but warneing no matter, you have a great blog with great photos - keep up your very good work my friend.

Michele (Rocky Mtn.Girl) είπε...

I love this beautiful setting... so serene.
I will always come to visit.

Mike είπε...

Lovely photo. I hope that you sort out your problem soon.
This I Do...

Alan είπε...

Beautiful photo. First time I have visited your blog - many nice photos and no reason for Blogger to say it is bad. I hope they fix it soon. :)

daryl e είπε...

i am sorry this was done to you, I am sure it was a mistake and will soon be corrected .. meanwhile your sky photo is lovely!

Carole είπε...

Beautiful Sky Watch. Your photos are among my favorites. Nothing objectionable. I hope you sort this out soon. I will continue to visit your blog regardless.

'JoAnn's-Digital-Eyes'NL είπε...

Hi very nice photo this is
A great skywatch, I love the colours, all of it. Have a good weekend

Watch the DUTCH sky on my blog,
Greetings JoAnn from Holland

Kahshe Cottager είπε...

What a beautiful scene ... I would like to be there!

I am sorry you are having blogger problems and hope that it is sorted out soon!

Misty Dawn είπε...

First of all - that photo is spectacular! It should be framed and hanging in someone's living room - it's beautiful.

Second, I saw the warning too and started laughing - your site does not contain bad content, and I will continue to visit you.

Anita είπε...

Love this photo... And I just ignored the warning, because I have been here before and know better!

marcia είπε...

I got the warning then came back and did not get it this time lovely shot

Suzi-k είπε...

lovely peaceful photo! It must be a mistake, there is nothing offensive about your blog! I hope it is sorted out soon.

Ηλιογράφος είπε...

πολύ ωραία η φωτογραφία, ελπίζω να λυθεί σύντομα αυτό το πρόβλημα, το μπλόγκ σου είναι υπέροχο.

Adriana είπε...

Love this photo!It's beautiful!!
Good nice!

Eduardo P.L. είπε...

Exceptional picture.

Angie είπε...

Hi,
I was absolutely amazed when I read the warning about your blog.It is total nonsense,I have looked at you blog before and always found it really lovely.Blogger should apologise to you for any distress they have caused you.

Kerri είπε...

First off....this is a LOVELY LOVELY shot! I love the reflection of the sky and clouds in the water. Just GORGEOUS!!

Secondly...I have NEVER seen anything objectionable about your site....hopefully it is just a setting that is wrong or a mistake. And do not fear...I will continue to visit!!

Have a Happy Weekend!

Joy είπε...

This photo is like a painting! I love it!

joy
A Pinay In England
Your Love Coach
The Goddess In You
Norwich Daily Photo