Σάββατο, 31 Μαΐου 2008

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

Sky - Ουρανός


Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

Σάββατο, 24 Μαΐου 2008

Wishes for one beautiful Weekend in the all visitors! -
Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους τους επισκέπτες !

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2008

Feast of Saints, Konstantinos and Helen - Εορτή των Αγίων, Κωνσταντίνου και Ελένης

Today, the day of my nominal feast, I give you this very beautiful jewel that - I stole - from the mother nature in my moment of weakness!
Σήμερα, την ημέρα της ονομαστικής μου εορτής, σας χαρίζω αυτό το πολύ όμορφο κόσμημα που το –έκλεψα - από την μητέρα φύση σε μια στιγμή αδυναμίας μου!

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

Sky Watch Friday # 13 # continuity! - SWF#13#.....συνέχεια!

... games of shades!
...παιχνίδια σκιών!