Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2008

Waterfalls of Edessa - Καταρράκτες της Εδέσσης

Weekend in the Edessa, this very beautiful city with the waterfalls. I visited the waterfalls and took certain photographs, indicative these two for their height. The environment round the waterfalls the spring change and the picture of landscape become beautiful a lot. -
Σαββατοκύριακο στην Έδεσσα, αυτήν την πολύ όμορφη πόλη με τους καταρράκτες. Επισκέφθηκα τους καταρράκτες και πήρα κάποιες φωτογραφίες, ενδεικτικές αυτές οι δύο για το ύψος τους. Το περιβάλλον γύρω από τους καταρράκτες την άνοιξη αλλάζει και η εικόνα του τοπίου γίνεται όμορφη πολύ.

4 σχόλια:

Marvin είπε...

The falls are beautiful. You should return and take more photos in the spring.

Lilli & Nevada είπε...

I love waterfalls, this is very nice

Yolanda είπε...

I love waterfalls too and these are very good.

smilnsigh είπε...

Oh I love waterfalls! Thank you.

Mari-Nanci