Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

Eggs - Αυγά ---ABC Wednesday

Eggs, Εggs of fishes, the subject today concerns the future, the future of populations is the youth, thus precisely is also with the life in all the Ecosystems. Plants, animals, birds, fishes, insects, all depend from their spawns. Because became recently the photographing of these dawns, I considered that you would like version with colors. Have a nice ABC Wednesday.
Αυγά, αυγά ψαριών, το θέμα σήμερα αφορά το μέλλον, το μέλλον των λαών είναι η νεολαία, έτσι ακριβώς είναι και με την ζωή σε όλα τα οικοσυστήματα. Φυτά, ζώα, πτηνά, ψάρια, έντομα, όλα εξαρτώνται από τους γόνους τους. Επειδή έγινε πρόσφατα η φωτογράφηση αυτών των αυγών, θεώρησα πως θα σας άρεσε η έκδοση με τα χρώματα.
Να έχετε μια ωραία ABC Wednesday.

10 σχόλια:

photowannabe είπε...

A perfect post for ABC Wednesday E. This is a very interesting picture and I like the color. Thank you for visiting my blog and your kind comments.

dot είπε...

What a great picture and interesting post!

Sandy Carlson είπε...

This is wonderful. Don't know how you did it, but I don't need to--it is enough to be bowled over and to think about what you have said here. God bless.

Marie είπε...

Beautiful post!

RuneE είπε...

E great E and an en even greater photo!

Michele (Rocky Mtn.Girl) είπε...

This is so pretty and such a delicate shot. It is truly amazing the life that comes from these tiny globes of colors. Nicely done!

smilnsigh είπε...

Beautiful photograph, and example of the letter "E."

And that silly warning still shows up, when I click on your blog. -sigh- Has anyone explained it to you?

Mari-Nanci

Kerri είπε...

Wow.....Fantastic E post! A most amazing shot!!

Ida είπε...

How wonderful is that?! Beautiful! Excellent E! :)

Lara είπε...

what a great photo! I first thought it's some pearls!