Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2008

Zucchinis-pie - Κολοκυθόπιτα

Weekend in the house of father-in-law, and the pie is almost ready, the filling tasty, and the a lot of healthy, all process says that courgette-pie or zucchinis-pie, in half hour she will be ready for food. What puts in, I do not know also many, courgette or zucchinis, eggs, oil, and something other I do not know precisely. The leaves opened with the stick. How you I give, you try, you smell, this divine pie! Do not tease will try I and to you.... describe! -

Σαββατοκύριακο στο σπίτι της πεθεράς, και η πίτα σχεδόν είναι έτοιμη, η γέμιση νόστιμη, και πολύ υγιεινή, η όλη διαδικασία λέει πως η κολοκυθόπιτα σε μισή ώρα θα είναι έτοιμη για φαγητό. Τι βάζει μέσα, δεν γνωρίζω και πολλά, κολοκύθι, αυγά, λάδι, και κάτι άλλα δεν γνωρίζω ακριβώς. Τα φύλλα ανοιγμένα με την βέργα.Πώς να σας δώσω, να δοκιμάσετε, να μυρίσετε, αυτή τη θεϊκή πίτα!Δεν πειράζει θα δοκιμάσω εγώ και θα σας το …. περιγράψω !

4 σχόλια:

dot είπε...

I wonder how many calories is in a slice of that. It sure looks good!

Marvin είπε...

According to Google courgettes are called zucchinis in the U. S. The pie looks like a delicious way to eat the squash.

Lilli & Nevada είπε...

That looks really good

Old Wom Tigley είπε...

That looks very good... I could eat that for sure.