Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

Colors of autumn - Χρώματα φθινοπώρου

-Marvellously automnal bunches of flowers from Zinia embelish the courtyards and the balconies!
-Θαυμάσια φθινοπωρινά μπουκέτα απο ζίνιες στολίζουν τις αυλές και τα μπαλκόνια!

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

Day of memory! - Ημέρα μνήμης!

-In order to remember old and learn the young persons.
As today 28 October 1940, entered Greece in the maelstrom of B' World War. This monument is found in the Prefecture Grevenas, in the hill - Anitsas (it means small Anna)! It honorary became for those that fell heroic in the first line of war!
Current post is dedicated in the all anonymous heroes of that war, that fell in their effort to stop the Fascists and their Nazi!


-Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου 1940, μπήκε η Ελλάδα στην δίνη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Το μνημείο αυτό ευρίσκεται στον Νομό Γρεβενών, στο λόφο Ανίτσα! Έγινε τιμητικά για αυτούς που πέσανε ηρωικά στην πρώτη γραμμή του πολέμου!
Το σημερινό post είναι αφιερωμένο σε όλους τους ανώνυμους ήρωες εκείνου του πολέμου, που πέσανε στην προσπάθεια τους να σταματήσουν τους φασίστες και τους Ναζί!

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Sport or game - Άθλημα ή παιγνίδι

Games in the sea
Παιγνίδια στην θάλασσα

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2008

An autumnal afternoon! - Ένα φθινοπωρινό απόγευμα

-Embrace in the beach an autumnal afternoon!
-Αγκαλιά στην παραλία ένα φθινοπωρινό απόγευμα!

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Automnal picture - Φθινοπωρινή εικόνα

-Photo from the park, breeze, yellow leaves, and clouds, automnal picture!
-Φωτογραφία απο το πάρκο, αεράκι, κίτρινα φύλλα, και σύννεφα, φθινοπωρινή εικόνα!

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Questions - Ερωτήσεις

-Indignation? prayer? or size?
-Αγανάκτηση; προσευχή; ή μέγεθος;

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

Sea games! - Θαλασσινά παιχνίδια!

-White boats our dreams .....
-Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.....

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

Mountain Pilion - Όρος Πήλιο

-The gate for the path of Centaurs.
-Η πύλη για το μονοπάτι των Κενταύρων!

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

Bridge of beauty! - Γέφυρα ομορφιάς!

- Reflections in the bridge of beauty!
- Αντανακλάσεις στην γέφυρα της ομορφιάς!

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Sails - Ιστία

-Surfers and yachtsmen!
-Σέρφερς και ιστιοπλόοι!

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2008

The float! - Η σημαδούρα!

-An other beautiful sunset above waters of Pagasitikos gulf!
You have dreamed weekend!
-Άλλο ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα πάνω απο τα νερά του Παγασιτικού κόλπου!
Να έχετε ένα ονειρεμένο Σαββατοκύριακο!

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Front doors - Εξώθυρα

-Front doors with small Eros( Ancient Greek god of love)
- Εξώθυρα με μικρούς Έρωτες!