Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2008

Wild winter - Άγριος χειμώνας

Finally, came the winter also in Greece, wild, cold, with possible air, a lot of cold and snowball, thus as should it is! Make patience certain days and it will pass the very wild wave! We want snowball and rains because the summertime will be martyrdom without waters, in the mountains the sources will not have waters and the nature will be shaken again. This will have as extension the discomfort of each live organism in our region! Today the photograph is from the snow that it threw in my region! -
Επιτέλους, ήρθε ο χειμώνας και στην Ελλάδα, άγριος, κρύος, με δυνατό αέρα, πολύ κρύο και χιόνια, έτσι όπως έπρεπε να είναι!Να κάνουμε υπομονή μερικές ημέρες και θα περάσει το πολύ άγριο κύμα!Θέλουμε χιόνια και βροχές γιατί το καλοκαίρι θα είναι μαρτύριο χωρίς νερά, στα βουνά οι πηγές δεν θα έχουν νερά και η φύση θα κλονιστεί πάλι.Αυτό θα έχει σαν προέκταση την ταλαιπωρία κάθε ζωντανού οργανισμού στην περιοχή μας! Σήμερα η φωτογραφία είναι από το χιόνι που έριξε στην περιοχή μου!

4 σχόλια:

dot είπε...

The snow is beautiful. I didn't realize it snowed in Greece. For some reason I thought your climate was very warm.

dot είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
dot είπε...

Below is the warning that pops up when I click on your blog. Do you know what this is about??

Content Warning
Some readers of this blog have contacted Google because they believe this blog's content is
objectionable. In general, Google does not review nor do we endorse the content of this or any blog. For more information about our content policies, please visit the Blogger Terms of Service

17 Φεβρουάριος 2008 4:59 πμ

smilnsigh είπε...

Beautiful snow photo. I too, thought your climate to be warm. Interesting what we learn, through this blogging.

And what is this silly warning about questionable material in here, which popped up? Who caused this, I wonder?

Mari-Nanci
Photos-City-Mine