Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2008

Balloons - Μπαλόνια

Balloons of many colours, big, small, with forms known and unknown. Protagonists of our children's dreams but also modern, Challenge for the eyes of each child. -
Μπαλόνια πολλών χρωμάτων, μεγάλα, μικρά, με σχήματα γνωστά και άγνωστα. Πρωταγωνιστές των παιδικών μας ονείρων αλλά και σύγχρονοι, Πρόκληση για τα μάτια κάθε παιδιού.

1 σχόλιο:

Julie at Virtual Voyage είπε...

Good idea for a short story, with the characters from children's dreams!
Imaginative photo.