Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2008

No fog but snow! - Όχι ομίχλη αλλά χιόνι!

In the right side of photograph, appears the cloud to go down from the mountain as fog! It is not fog, it is the cloud with snow, it leaves the snow and leaves, it came, him it covered all, it passed, it left it went more southernly. Now we have the a lot of cold, cold, it was characterized by the MME as polar cold.
We patiently wait for come also the rains of spring! -
Στην δεξιά πλευρά της φωτογραφίας, φαίνεται το σύννεφο να κατεβαίνει από το βουνό σαν ομίχλη! Δεν είναι ομίχλη, είναι το σύννεφο με χιόνι, αφήνει το χιόνι και φεύγει, ήρθε, τα σκέπασε όλα, πέρασε, έφυγε πήγε πιο νότια. Τώρα έχουμε το κρύο, πολύ κρύο, χαρακτηρίστηκε από τα MME σαν πολικό κρύο.
Περιμένουμε υπομονετικά να έρθουν και οι βροχές της άνοιξης!

1 σχόλιο:

dot είπε...

It does look like fog.
Spring will come to you soon and the snow will be just a memory.