Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Victims of summertime - Θύματα του καλοκαιριού

Veterans of sea, victims of summertime, or who something tragic! Such flown in the end of beach in a locality, flown many, are disadvantageously repaired, the householders him flew and they will remain there for many - a lot of years, pollute the environment, us remind the human vanity and the ephemeral hysteria for amusement without thought in the future.-
Απόμαχοι της θάλασσας, θύματα του καλοκαιριού, ή μήπως κάτι ποιο τραγικό!Πεταμένα στην άκρη της παραλίας σε μια τοποθεσία, πεταμένα πολλά τέτοια, ασύμφορα να επισκευασθούν, οι ιδιοκτήτες τα πετάξανε και θα μείνουν εκεί για πολλά –πολλά χρόνια, να μολύνουν το περιβάλλον, να μας θυμίζουν την ανθρώπινη ματαιοδοξία και την εφήμερη υστερία για διασκέδαση χωρίς σκέψη στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: