Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

1 March good month for all - 1η Μαρτίου καλό μήνα για όλους

A daisy from the many that bloom in my courtyard. Thus I want we receive the Spring, with flowers and charms, the problems they have their solutions but it exists and our life, is few thus as they try us him they make. A grin, a good reason, a good action, but also a look of love and support, are what wants somebody, as his him gives therefore. Tried today!! -
Μια μαργαρίτα από τις πολλές που ανθίζουν στην αυλή μου. Έτσι θέλω να υποδεχτούμε την Άνοιξη, με λουλούδια και χαρές, τα προβλήματα έχουν τις λύσεις τους αλλά υπάρχει και η ζωή μας, είναι λίγη έτσι όπως προσπαθούν να μας την κάνουν. Ένα χαμόγελο, ένα καλό λόγο, μια καλή πράξη, αλλά και ένα βλέμμα αγάπης και συμπαράστασης, είναι αυτά που θέλει κάποιος, ας του την δώσουμε λοιπόν. Εγώ προσπάθησα σήμερα !!

9 σχόλια:

Gudl είπε...

Very special flower! Great photo!
Thanks for stopping by my blog!

Kerri είπε...

Wow! Exquisite photo! I have never seen a flower such as this! Absolutely stunning!!

Rui Caetano είπε...

Very baeutiful.

Rui Caetano είπε...

Very baeutiful.

Nihal είπε...

WoW! What a beauty-full courtyard you have. The early spring is also upon us here in Istanbul, full-in bloom everywhere surprisingly. Definitely it gives all of us an inspiration to look for more love and joy to see.

RuneE είπε...

Who can compete with you in this kind of photography? Not many.

Thank you for a nice comment! I am a bit late in commenting, but better late than never!

Ex-Shammickite είπε...

Happy March 1 to you.
Today is St David's Day, the Patron Saint of Wales. And today you should wear a leek in your hat. If you haven't got a leek, a daffodil will do!

dot είπε...

What a beautiful daisy and very unusual looking also! Hope you will show us more from your garden and hope you are having a nice day!

Amrita είπε...

Hi Kostoas, I 'm so glad I found your new blog. Such beautiful pictures