Κυριακή, 2 Μαρτίου 2008

Danger for all - Κίνδυνος για όλους

Uneasy the aquatic birds that are found in the river Loudia, feel the spring and they begin their small and big problems. The manufacture news of nest, the copulation and their feeding small, that however? The fertilizers, the sprayings and the pesticides have depopulated the ground and waters are almost dead. Problem for the persons no only for the birds, but no one does not understand it does something to finish this absurd competition. Always bigger, and rounder and without some insect touches upon the fruits and the vegetables!
That we will reach finally? -
Άνήσυχα τα υδρόβια πουλιά που ευρίσκονται στον ποταμό Λουδία, νοιώθουν την ανοιξη και αρχίζουν τα μικρά τους και μεγάλα προβλήματα. Η κατασκευή νέα φωλιάς, το ζευγάρωμα και το τάισμα των μικρών τους, πως όμως;Τα λιπάσματα, τα ραντίσματα και τα φυτοφάρμακα έχουν ερημώσει την γη και τα νερά είναι σχεδόν νεκρά. Πρόβλημα για τους ανθρώπους όχι μόνον για τα πουλιά, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει να κάνει κάτι να τελειώσει αυτός ο παράλογος ανταγωνισμός. Όλο και πιο μεγάλα, και πιο στρογγυλά και χωρίς κάποιο έντομο να αγγίξει τα φρούτα και τα λαχανικά!
Που θα φτάσουμε επιτέλους;

5 σχόλια:

Annie είπε...

Yes, absolutely, progress is not progress when it is deadly.

ANNA-LYS είπε...

It sad, will we ever learn, Kostas?
The photo transports all the feelings You explain! Great shot!

T.R. είπε...

A sad and haunting post you captured so well. This is the way to make a statement - an impact. Thank you for the sheer beauty of your photo and words.

Kerri είπε...

FANTASTIC Post! Love the shot!

Lilli & Nevada είπε...

What a beautiful shot you got there and i love the B & W.