Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

The first tag! - Η πρώτη ετικέτα!

"I less-than-three your blog "
The first tag! - Η πρώτη ετικέτα!

The photograph is from a shop of children's games and him gives in the small Lucas.

Η φωτογραφία είναι απο ένα κατάστημα παιδικών παιχνιδιών και την χαρίζω στον μικρό Lucas.

I thank the God that heard our prayers and gave the lost health in the small boy Luca that so much had a rough time!!

Me astonishes the make but also me makes cheerful that somebody, thought me honours with the mission "the less-than-three your blog '' Afterwards the first moment charms, come the do hours thoughts, who will be next three bloggers that him I will send?

Thanks a lot NYDIA for the gift, but big dilemma!!!

(We just have to tag three blogs we like)
With my line therefore, him I send in next three bloggers:
-Tom: Because it helped I exceed a big problem that I faced with concrete blog!
-Wanda: To us turns behind the memory in our children's years, with her beautiful familial photographs, something that we all we did not think of doing!
-Michele: the girl of mountains from Canada, that us gives directives on the fishing, the astronomy, the travels in the mountain, the photograph, I believe also the... sketch!

I wish you all a good Easter weekend! -

Ευχαριστώ τον Θεό που άκουσε τις προσευχές μας και έδωσε την χαμένη υγεία στον μικρό αγόρι Luca που τόσο ταλαιπωρήθηκε!!
Με εκπλήσσει το γεγονός αλλά και με κάνει χαρούμενο που κάποιος, σκέφτηκε να με τιμήσει με την αποστολή ενός "I less-than-three your blog "
Μετά την πρώτη στιγμή χαράς, έρχονται οι ώρες σκέψεις, ποιοι θα είναι οι επόμενοι τρεις bloggers που θα τα στείλω;


Ευχαριστώ πολύ Nydia για το δώρο, αλλά μεγάλο το δίλλημα !!!

Με την σειρά μου λοιπόν, το στέλνω στους επόμενους τρεις bloggers:
-Tom: Διότι βοήθησε να ξεπεράσω ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζα με το συγκεκριμένο blog!
-Wanda:Μας γυρίζει πίσω την μνήμη στα παιδικά μας χρόνια, με τις όμορφες οικογενειακές της φωτογραφίες, κάτι που εμείς όλοι δεν σκεφτήκαμε να κάνουμε!
-Michele:το κορίτσι των βουνών από τον Καναδά, που μας δίνει οδηγίες για το ψάρεμα, την αστρονομία, τα ταξίδια στο βουνό, την φωτογραφία, πιστεύω και το … σκίτσο!

11 σχόλια:

Old Wom Tigley είπε...

Thank you
:O)

Tom

Chuck Pefley είπε...

Interesting colors for a children's toy store. Also strange there are no signs ... just the 4 small figures.

Michele (Rocky Mtn.Girl) είπε...

Thank you so much. You are very kind.

I am like a big kid in a toy store. I would be in there playing with toys also. :D

I am glad that Luca is happy and healthy now.

monsoon-dreams είπε...

<3 your blog :-)

Lori είπε...

That's a great and colorful shot. At first I thought it was a toy building, but then I saw the cars!

Gudl είπε...

Congratulations!
You have a happy Easter, too.

Ανώνυμος είπε...

Great photo. But a odd store ...
Glad to know no more health problems for the little one.

Wish you a Happy Easter.

Carole είπε...

Very striking colors. Happy Easter, Kostas.

Wanda είπε...

Oh Kostas ~~ I didn't realize you had another blog besides the Bee one. Thank you so much for the honor of being mentioned on your blog as someone who has touched you with my old family pictures.

This pleases me very much.

Blessing on you for a wonderful Easter!!
I will put this blog on my favorite list so I can come back.

Wanda είπε...

Yes, and I to have so glad little Lucas has his health back.

Amrita είπε...

Congratulations. Hope Luca is well.