Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

A shot and eternity - Ένα κλικ και η αιωνιότητα

'' weekend snapshot ''! No #2#
In the calm surface of sea, as arrow ran above to this water the small ship. The clouds with stubborness hid the spectacle from the sun! But they could not do the same and with us that we front admired the fast passage from our eyes! My camera, a moment, a shot and eternity! A photograph ready him we admire all together! -
Στην ήρεμη επιφάνεια της θάλασσας, σαν βέλος έτρεχε πάνω εις το νερό αυτό το μικρό σκάφος. Τα σύννεφα με πείσμα έκρυψαν το θέαμα από τον ήλιο! Αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν το ίδιο και με εμάς που θαυμάζαμε το γρήγορο πέρασμα του μπροστά από τα μάτια μας! Η μηχανή, μια στιγμή, ένα κλικ και η αιωνιότητα! Μια φωτογραφία έτοιμη να την θαυμάσουμε όλοι μαζί!

8 σχόλια:

AVCR8TEUR είπε...

Sometimes when we take a picture, like the man in the boat, doesn't even know. Time stand still forever in the photograph.

monsoon-dreams είπε...

nice.did u make the snap black and white or is it the colour of the sky and sea in that climate?

Ανώνυμος είπε...

Definitely a snap to remember. Love the gray tones :)

Small City Scenes είπε...

Zoom, Zoom, off he goes and doesn't even know that now we all know. Good picture. MB

Janice Thomson είπε...

The color, tones and composition of this are wonderful Kostas - water seems to look good no matter what color.

Amrita είπε...

the pictures of the seaside and house front are very beautiful

RuneE είπε...

My motto in photography is "Keep it simple". You do it - marvellously.

>>she είπε...

Great WS photo for this weekend! Mine's up now, I hope you can visit :)

Sasha
Bahchi