Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

One day in eight photographs! - Μια ημέρα σε οκτώ φωτογραφίες!

Morning in the Naoussa a city famous for her Carnival in the Northerner Greece! A lot of happenings with first at the visit of tourists in the central square of this beautiful city.. 31 tons wine, threw the municipality in fountain the square, as it appears in the photographs. The wine is from the famous wines Vaeni - Naoussas, that comes out from the grapes of region! Many tryed also drinking certain glasses red wine. The square smelled beautifully at the duration of events! Afterwards they opened and the barrels and shared in all wine free of charge!
A opinion fountain and in first plan the famous wines of Naoussas!
Πρωί στην Νάουσα μια πόλη ονομαστή για το Καρναβάλι της στην Βόρειο Ελλάδα!
Πολλά τα happenings με πρώτο κατά την επίσκεψη των τουριστών στην κεντρική πλατεία της όμορφης αυτής πόλης..
31 τόνοι ονομαστής προέλευσης κρασί, έριξε ο δήμος στο σιντριβάνι της πλατείας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.
Το κρασί είναι από τα ονομαστά κρασιά Vaeni - Naoussas, που βγαίνει από τα σταφύλια της περιοχής!
Πολλοί δοκίμασαν και ήπιαν μερικά ποτήρια κόκκινο κρασί. Η πλατεία μύριζε όμορφα κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων! Μετά ανοίξανε και τα βαρέλια και μοίραζαν σε όλους κρασί δωρεάν!
Μια άποψη του σιντριβανιού και σε πρώτο πλάνο τα ονομαστά κρασιά της Naoussas!
This photograph is from the wine that runs from fountain
Η φωτογραφία αυτή είναι από το κρασί που τρέχει από το σιντριβάνι,
Here is the top of jet wine that is ejected in air!
Εδώ είναι η κορυφή ενός πίδακα κρασιού που εκτινάσσεται στον αέρα!Small horses pony, unique race with horses dwarfs! Real temptation for the lilliput visitors of square!
Μικρά άλογα pony, μοναδική ράτσα με άλογα νάνους! Πραγματικός πειρασμός για τους λιλιπουτειους επισκέπτες της πλατείας!
The young lady with the traditional costume of women of Naoussa, little afterwards cry!
Η νεαρή κυρία με την παραδοσιακή φορεσιά των γυναικών της Νάουσας, λίγο μετά το κλάμα!
The Faculty of her Musical city of Naoussa with beautiful presences and costumes of Ancient Magus and Pharao, began the celebration in Latin rythms!
Η Σχολή Μουσικής της πόλης της Νάουσας με ωραίες παρουσίες και ενδυμασίες Αρχαίων Μάγων και Φαραώ, ξεκίνησε τον εορτασμό σε Latin ρυθμούς
All a embrace, the music hard in all the streets, the dances, the colours, the wine, and the mirth, cannot be hidden from the lens!
Όλοι μια αγκαλιά, η μουσική δυνατά σε όλους τους δρόμους, οι χοροί, τα χρώματα, το κρασί, και το κέφι, δεν μπορούν να κρυφτούν από τον φακό!
And the feast closed the `' Mpoules `', with the traditional uniforms. The rebels soldiers, symbols and protectors of Heroic of city of Naoussa at the first years of 18th Century, adversely in their Turkeys conquerors!
Και την γιορτή έκλεισαν οι ‘’ Μπούλες ‘’ , με τις παραδοσιακές στολές. Οι επαναστάτες μαχητές, σύμβολα και προστάτες της Ηρωϊκής πόλης της Νάουσας κατά τους πρώτους χρόνους του 18ου Αιώνα, ενάντια στους Τούρκους κατακτητές!

8 σχόλια:

Joy είπε...

Wow! That is fantastic. I would love to be there to witness this festival. It must be crowded.

Thanks for visiting Norwich Daily Photo and for the birthday wishes. I am very touched by your thoughtfulness. Sorry for the late reply - as I spent my birthday and the day after painting our new home and didn't come home until past midnight.


joy
A Pinay In England
Your Love Coach
I, Woman

Michele (Rocky Mtn.Girl) είπε...

Oh this looks like so much fun. The joy and the smiles all around. To see people so happy. I wish to be there to hear the music and see the dancing and the bright costumes... what a wonderful time and place to be!

Gudl είπε...

Very nice! Thanks for showing us this day. I would have celebrated with you!

Amrita είπε...

really get the feel of the festival from those pictures. The horses are so cute.

RuneE είπε...

Fountains of wine? - Let me to it! ;-)

Alexander είπε...

Wow! This is a fantastic coverage. What an exciting and unusual event! I really like the wines fountain. :)
Beautiful photos!

Alexander
Alex's World! - http://www.kakinan.com/alex

DaveM είπε...

Hi Kostas. Thank you for visiting and for the kind comments. This festival looks a lot of fun, what a lot of wine. I bet there were some sore heads in the morning. Cheers.

DaveM είπε...

Hi Kostas. Thank you for visiting and for the kind comments. This festival looks a lot of fun, what a lot of wine. I bet there were some sore heads in the morning. Cheers.