Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Unusual cold - Ασυνήθιστο κρύο

-Finally fell some snow in the mountainous, here it threw rain but makes unusual for the season cold!
-Τελικά έπεσε κάποιο χιόνι στα ορεινά, εδώ έριξε βροχή αλλά κάνει ασυνήθιστο για την εποχή κρύο!

1 σχόλιο:

Janice Thomson είπε...

Cold yet such a picturesque scene!