Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Hunter and pathfinder - Κυνηγός και ιχνηλάτης

-On 28 February stopped or period of hunting in entire Greece.
-Στις 28 Φεβρουαρίου σταμάτησε ή περίοδος κυνηγίου σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: