Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Enervation - Εκνευρισμός

-Discussion of driver from the mobile telephone in hour of big movement on the street.
-Συνομιλία οδηγού απο το κινητό τηλέφωνο σε ώρα μεγάλης κίνησης στον δρόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: