Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Reflections - Αντανακλάσεις

- Good washing of car, but also marvellous mirroring.
- Καλό πλύσιμο αυτοκινήτου, αλλά και θαυμάσιο καθρέπτισμα.