Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Shepherd - Βοσκός

-Front does the shepherd and follow the flock, thus it isn't also our own life?
Any sheep leaves from the flock eats him the… wolf!
-Μπροστά ο βοσκός και ακολουθεί το κοπάδι, μήπως έτσι δεν είναι και η δική μας ζωή;
Όποιο πρόβατο φύγει απο το κοπάδι το τρώει ο ... λύκος!

6 σχόλια:

Janice Thomson είπε...

Very true Kostas though there are occasions when following the crowd isn't always the best way to go :)

RuneE είπε...

Maybe the shepherd should sometimes lead from behind? In any vase, well illustrated!

Wanda είπε...

The Bible says I know my sheeps names and they follow me. I love that the Good Shepherd knows my name, and I chose to follow HIM!

I love the picture....truly I love it.

polona είπε...

i prefer wolves to sheep but the photo is good :)

Your EG Tour Guide είπε...

Oh, I really like this one with the silhouette of the shepherd following his flock!

fishing guy είπε...

Kostas: I love this shot of the shepherd. My great great grandfather was a shepherd and killed a wolf to save the flock.