Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Adventure on mountain Olympus - Περιπέτεια στον Όλυμπο

-Going down from a small excursion on the mountain of twelve Gods, Olympus, dense smoke from the evaporation of car, and a noise from the machine led me to the permitted and completely equipped modern garage of BOSCH of Kostas Koromilas to the city of Elassona, to the 1st km of Old National Road Elassona - Larissa, telephone 24930 22416.
It was realised that the problem was in the Pump of Oil of machine.
Κατεβαίνοντας από μια μικρή εκδρομή στο βουνό των δώδεκα Θεών, τον Όλυμπο, πυκνός καπνός απο την εξάτμιση του αυτοκινήτου, και ένας θόρυβος από την μηχανή, με οδήγησε στο εξουσιοδοτημένο και πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο συνεργείο της BOSCH του Κώστα Κορομηλά στην πόλη της Ελασσόνας, στο 1ο χιλ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελασσόνας - Λάρισας, τηλέφωνο 24930 22416.
Διαπιστώθηκε πως το πρόβλημα ήταν στην Αντλία Πετρελαίου της μηχανής.

In the heat room of waiting of customers, between coffee and certain calls in friends, I did not understand that passed the half hour and the damage it was corrected, we continued and the travel it was completed when we reached in our house!
Thank you very much gentleman Koromilas for the important help that you gave us!
Στην ζεστή αίθουσα αναμονής των πελατών, ανάμεσα σε ένα καφέ και μερικά τηλεφωνήματα σε φίλους, ούτε κατάλαβα πως πέρασε η μισή ώρα και η βλάβη διορθώθηκε, συνεχίσαμε και το ταξίδι ολοκληρώθηκε όταν φτάσαμε στο σπίτι μας!
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κορομηλά για την σημαντική βοήθεια που μας έδωσες!

5 σχόλια:

Your EG Tour Guide είπε...

I'm glad your car is fixed! A happy ending. ;-)

Ida είπε...

Drive safely.
Happy weekend! :)

Ανώνυμος είπε...

να 'ναι καλά ο άνθρωπος

Kafia είπε...

Great photo!
Congratilations ;)

Helena de Tróia είπε...

Be careful! it´s a sign from the Gods..maybe they don´t want you to disturb them with the noisy cars crossing their mountain! :-)))