Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Magpie (Pica pica) - Καρακάξα

-A magpie(Pica pica) in the river something found and it tries it takes him!
-Μια καρακάξα στο ποτάμι κάτι βρήκε και προσπαθεί να το πάρει!