Τρίτη, 15 Απριλίου 2008

Beauty of symmetry! - Ομορφιά της συμμετρίας!

The drawing, the beauty of symmetry they were the basic elements of passed seasons, then where did not exist the tools and all became with the hands, still bear in the passage of time! Afterwards came also the safety, need of current seasons. Today exist the instruments and the word profit became King! -
Το σχέδιο, η ομορφιά της συμμετρίας ήταν τα βασικά στοιχεία περασμένων εποχών, τότε που δεν υπήρχαν τα εργαλεία και όλα γίνονταν με τα χέρια, ακόμη αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου! Μετά ήλθε και η ασφάλεια, ανάγκη των σημερινών εποχών. Σήμερα υπάρχουν τα μηχανήματα και η λέξη κέρδος έγινε βασιλιάς!

8 σχόλια:

Chuck Pefley είπε...

I love symmetry! Nice composition in black and white. And no, I am not usually a sports photographer ... but sometimes it does happen. -:)

monsoon-dreams είπε...

how true!it's a wonder how they created these things when there were no sophisticated tools like we have now.still,they are far beautiful than the new ones which lose charm fast.

Ανώνυμος είπε...

Lovely symmetry indeed ... And I agree with you ... It's a pity for us that these precious beauties disappear one by one.

Ανώνυμος είπε...

great b/w shot. excellent lines, excellent symmetry

RuneE είπε...

Symmetry is still very important in the world of photography, but I believe in the not quite perfect symmetry. Something that gives the picture a little "life".

Ανώνυμος είπε...

Indeed, the beauty of symmetry!

polona είπε...

lovely detail... wrought iron was quite common in these places but is slowly disappearing, too

Janice Thomson είπε...

How delicate and beautiful Kostas! Good eye for catching this.