Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

We wait for change - Περιμένουμε αλλαγή

-Left hot weather and us came the cold and frost.
Clouds dark and heavy hide the sun!
View of water tower our city!
-Έφυγε ο ζεστός weather και μας ήλθε το κρύο και η παγωνιά.
Σύννεφα σκούρα και βαριά κρύβουν τον ήλιο!
Άποψη του υδατόπυργου της πόλης μας!