Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2008

Happy weekend!

-And this rose is gift for this each visitor post, with the wish, has one marvellous weekend and specifically for Paz that sent to me following Award!
-Και αυτό το τριαντάφυλλο είναι δώρο για κάθε επισκέπτη αυτού του post, με την ευχή, να έχει ένα θαυμάσιο weekend και ειδικά για την Paz που μου έστειλε το παρακάτω Award!


-Thank you very much Paz !!!

-Here are the rules for the award:
1. Only five people allowed
2. Four have to be dedicated followers of your blog
3. One has to be someone new or recently new to your blog and live in another part of the world
4. You must link back to whoever gave you the award

-Εδώ είναι οι κανόνες για το βραβείο:
1. Επιτρέπεται να δοθεί σε πέντε blogs.
2. Οι τέσσερεις πρέπει να είναι αφιερωμένοι οπαδοί του blog σας.
3. Ένας πρέπει να είναι κάποιος νέος ή πρόσφατα νέος στο blog σας και να ζει σε ένα άλλο μέρος του κόσμου.
4. Πρέπει να συνδεθείτε ξανά, με όποιν σας έδωσε το βραβείο .

1.fishing guy

2.evlahos

3. John:

4.Rocky Mtn. Girl

5.fotoface

5 σχόλια:

Janice Thomson είπε...

Beautiful rose - thank you Kostas!

John είπε...

Congrats on the award, Kostas.

Thank you for the award, Kostos. I appreciate it very much.

Have a nice weekend.

polona είπε...

and a great weekend to you, too!

fishing guy είπε...

Kostas: Thank you for the neat award. I'm glad it came from Paz to you because she is another blog I enjoy. What a neat photo of the rose my friend.

aa είπε...

Beautiful rose! Congratulations for the award and have a good weekend!