Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2008

In the flames! - Μέσα στις φλόγες

Do not exist in my vocabulary reasons I describe the sorrow and my pain for this picture! Forty beehives full with bees, in the flames, from the hand of foolish person. I do not know more the landscape that so many years I looked after he is every green and bloomed! A moment, an ill brain, a bad hand, a malicious thought, a spark and all dust, smoke and smithereens! Those who were saved by the bees, they came out they take clean air and they measure their forces, they continue again from the start, giving in us all, the course for a new start, a new beginning, the hope for something better, a second occasion, to learn from our errors! Never again does not happen this nowhere in the ground!
Δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο μου λόγια να περιγράψω την λύπη και τον πόνο μου μπροστά σε αυτήν την εικόνα! Σαράντα κυψέλες γεμάτες με μέλισσες, μέσα στις φλόγες, από το χέρι ανόητου ανθρώπου. Δεν γνωρίζω πλέον το τοπίο που τόσα χρόνια περιποιούμουν να είναι πάντα πράσινο και ανθισμένο! Μια στιγμή, ένα άρρωστο μυαλό, ένα κακό χέρι, μια κακόβουλη σκέψη, μια σπίθα και όλα σκόνη, καπνός και θρύψαλα!
Όσες σώθηκαν από τις μέλισσες, βγήκαν να πάρουν καθαρό αέρα και να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, να συνεχίσουν πάλι από την αρχή, δίνοντας σε μας όλους, το μάθημα για ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή, την ελπίδα για κάτι καλύτερο, το να μάθουμε από τα λάθη μας! Ποτέ ξανά να μην συμβεί αυτό πουθενά στην γη!

10 σχόλια:

angelinabeadalina είπε...

I am so sorry for your sorrow.

I also wanted to tell you I just found your blog, and your photography is beautiful.

Ang

Your EG Tour Guide είπε...

What a terrible waste. I guess the person who did this doesn't know most of our food is fertized by bees.

Janice Thomson είπε...

Oh my gosh - how horrible for those poor bees - I hope most survived and were not overcome with smoke. Will the apiary have to be moved to a new location?

Sandy είπε...

This is sad!!

Daniel J Santos είπε...

A tragedy and a shame of humanity, the lack of respect for nature.

Kerri είπε...

I am so sorry! What a terrible thing to happen!

Amrita είπε...

Very sorry to hear about your loss.What a hateful thing to do.I hope you can build another apairy

ratmammy είπε...

that is so horrible!!

Kimmie είπε...

Oh, that is so sad. I am sorry for the bees and for the foolish people who don't know better what to do with their time. Such a sad, sad waste of beautiful, helpful bees.

your friend;
Kimmie

monsoon-dreams είπε...

thats sad,kostas.