Σάββατο 25 Ιουλίου 2009

Cool moments-Δροσερές στιγμές.

-Perhaps the picture helps somebodies to be refreshed in the middle of one of summer big heatwave!
I wish in all one cool weekend!
-Ίσως η εικόνα βοηθήσει κάποιους να δροσιστούν στην μέση ενός καλοκαιρινού μεγάλου καύσωνα!
Εύχομαι σε όλους ένα δροσερό Σαββατοκύριακο!

Σάββατο 18 Ιουλίου 2009

Collector of pollen - Συλλέκτρια γύρης

-Returning in the beehive, the bee met enemies with poison
-Επιστρέφοντας στην κυψέλη, η μέλισσα συνάντησε εχθρούς με δηλητήριο