Σάββατο 31 Μαΐου 2008

Πέμπτη 29 Μαΐου 2008

Τετάρτη 28 Μαΐου 2008

Τρίτη 27 Μαΐου 2008

Sky - Ουρανός


Δευτέρα 26 Μαΐου 2008

Σάββατο 24 Μαΐου 2008

Wishes for one beautiful Weekend in the all visitors! -
Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους τους επισκέπτες !

Πέμπτη 22 Μαΐου 2008

Τετάρτη 21 Μαΐου 2008

Feast of Saints, Konstantinos and Helen - Εορτή των Αγίων, Κωνσταντίνου και Ελένης

Today, the day of my nominal feast, I give you this very beautiful jewel that - I stole - from the mother nature in my moment of weakness!
Σήμερα, την ημέρα της ονομαστικής μου εορτής, σας χαρίζω αυτό το πολύ όμορφο κόσμημα που το –έκλεψα - από την μητέρα φύση σε μια στιγμή αδυναμίας μου!

Κυριακή 18 Μαΐου 2008

Παρασκευή 16 Μαΐου 2008

Τετάρτη 14 Μαΐου 2008

Δευτέρα 12 Μαΐου 2008

Sky Watch Friday # 13 # continuity! - SWF#13#.....συνέχεια!

... games of shades!
...παιχνίδια σκιών!